Molens

Portfolio

Molens

Prachtige foto's van de molens in Montferland.

Montferland staat bekend om haar oude windkorenmolens. In het graafschap van Bergh staan vier dwangmolens van het graafschap Bergh. Willem II Van den Bergh noemde zich eigenaar van het wind- en maalrecht. Het recht hield in dat de boeren van Bergh hun koren moesten laten malen in de daarvoor bestemde molens. 

De molens zijn rond 1450 gebouwd. Van de vier molens bestaat er slechts nog één. Dit is de Torenmolen in Zeddam. Deze molen is de oudste molen van Nederland. 

Hou je van fietsen ? Ontdek dan de Montferlandse molens en fiets de Molenroute

Torenmolen, Zeddam

Torenmolen van Zeddam

Wist u dat de Torenmolen die al in 1451 wordt genoemd nog steeds in bedrijf is? Tevens kunt u de molen bezichtigen. Bovendien maalt de molen met regelmaat. 

Sinds 1451 verklaarde Willem van den Bergh jaarlijks een malder rogge en een malder mout te schenken aan het Gasthuis te Bergh. De malder rogge en een malder mout werden gemalen op zijn molens te Berge, Sedam, Diedam en Genderingen. 

De toenmalige eigenaren van Huis Bergh, de Von Hohenzollerns, verkochten in 1904 de molen aan de molenaar. De heer Jan Herman van Heek heeft in 1929 de molen teruggekocht. Tevens heeft hij de ondergang van de molen voorkomen door de meest noodzakelijke herstellingen te laten uitvoeren. Na het restaureren van de molen behoorde de molen weer tot de bezittingen van Huis Bergh. De Duitse Wehrmacht gebruikte de molen in de Tweede Wereldoorlog als uitkijkpost. Een oude radio-ontvanger is bewaard gebleven. De radio-ontvanger lieten de Canadezen achter. U kunt de radio-ontvanger bekijken op de kapzolder. In de oorlogsjaren is de onderste ruimte in de molen door omwonenden gebruikt als schuilplaats. 

De molen is meerdere malen gerestaureerd. Deze restauraties vonden plaats in 1840, 1963, 1974, 1990 en 2005. De renovaties waren mogelijk dankzij aanzienlijke financiële bijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds en de provincie Gelderland. Voorop bij de restauraties stond dat de molen met respect voor haar historische gelaagdheid terughoudend hersteld zou worden.